Mter Jeroen Lison benoemd tot plaatsvervangend vrederechter in het kanton Asse

- Jeroen Lison

Mter Jeroen Lison werd benoemd bij Koninklijk Besluit d.d. 27 april 2016 (B.S. 17 mei 2016).