Appartementsmede-eigendom gewijzigd

recht

De nieuwe wet op de appartementsmede-eigendom dd. 2 juni 2010 (officieel 'teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken') werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 28 juni 2010, zodat de nieuwe regels van toepassing zullen zijn vanaf 1 september 2010.

Een vlug overzicht van de belangrijkste wijzigingen: De mede-eigenaars in appartementsblokken kunnen voortaan deelverenigingen oprichten, ze krijgen meer rechten tegenover hun syndicus, het aantal volmachten om te stemmen wordt gevoelig beperkt, de regeling voor het quorum op algemene vergaderingen van mede-eigenaars verandert, de syndicus moet een boekhouding opmaken en de beginselen van 'corporate governance' doen hun intrede in deze sector.

De tekst van de wet vindt U hier.