Nieuwe regels voor online verkopen

- Tom Mespreuve

Het Europees Parlement keurde op 10 oktober 2011 de Richtlijn betreffende Consumentenrechten goed. De bepalingen van de Richtlijn werden omgezet en verwerkt in boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van Economisch recht, dat op 30 mei 2014 in werking trad.

Door de nieuwe regels worden consumenten binnen de EU beter beschermd met betrekking tot de koop op afstand (e-commerce, maar ook via telefoon of postorder) en aankopen buiten de verkoopruimte, zoals bijvoorbeeld op straat of aan de deur.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat zowel bedrijven als consumenten weinig geneigd zijn om grensoverschrijdend te gaan (ver)kopen. Deze terughoudendheid zou te wijten zijn aan de te grote verscheidenheid aan regels en het variabele niveau van bescherming. De Richtlijn tracht aan deze verzuchtingen tegemoet te komen door bepaalde aspecten van de verkoop op afstand volledig te harmoniseren binnen de EU. Hieronder een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

HERROEPINGSRECHT

De consument beschikt thans over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst op afstand of de buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst zonder opgave van reden te herroepen. Deze termijn gaat in op het moment dat de goederen door de consument worden ontvangen en bij diensten op het moment dat de consument zijn bestelling plaatst.

Deze standaard herroepingstermijn van 14 dagen geldt niet wanneer de onderneming naliet de consument over zijn herroepingsrecht te informeren. In dit geval zal de consument over zijn herroepingsrecht beschikken gedurende 12 maand na het verstrijken van de oorspronkelijke herroepingstermijn.

De onderneming is ertoe gehouden alle ontvangen betalingen van de consument (inclusief leveringskosten), te vergoeden. Dit moet uiterlijk 14 kalenderdagen na de kennisname van de beslissing tot herroeping gebeuren, onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt. Indien deze transactie in contanten plaatsvond, mag de onderneming de consument deze som niet uitkeren onder de vorm van een aankoopcheque.

GEEN ‘VERBORGEN’ KOSTEN

Een consument zal, voordat hij gebonden kan zijn aan een overeenkomst, moeten worden geïnformeerd over de prijzen, voornaamste kenmerken, duur en kosten (bv. administratiekosten) van zijn bestelling. Het gebruik van een bestelknop bij het afronden van het bestelproces zal moeten voorkomen dat de consument nog zou aanlopen tegen ‘verborgen kosten’. Bij deze bestelknop moet de ondubbelzinnige verklaring “bestelling met betalingsverplichting” staan. Bij gebrek hieraan zal de overeenkomst nietig kunnen worden verklaard.

GEEN DEFAULT-OPTIONS

Vooraf aangevinkte vakjes zijn thans verboden. Bestellingen of bijkomende diensten die tot stand zijn gekomen zonder dat de consument hiermee ingestemd heeft door het aanvinken van een vakje, zullen niet meer in rekening mogen gebracht worden.

GEEN EXTRA KOSTEN

Het is de onderneming niet langer toegestaan om de consument, voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel, een meerprijs aan te rekenen die de kosten voor de onderneming als gevolg van het gebruik van dit betaalmiddel overschrijden. Dit geldt vooral bij het gebruik van een kredietkaart. Daarnaast mogen de kosten voor telefonische klantendienst, waar consumenten met vragen over de overeenkomst terecht kunnen, niet duurder zijn dan het zonaal basistarief.