Informatieverplichting bij verkoop van vastgoed

- Bart Van Baeveghem

Een relatief nieuwe en dus nog onbekende informatieverplichting bij de verkoop van vastgoed is de verplichting van artikel 17bis Decreet Integraal Waterbeheer. Wie voor eigen rekening of als tussenpersoon een onroerend goed verkoopt, overdraagt of inbrengt in een vennootschap, moet vermelden of het goed al dan niet volledig is gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone. Bij schenking van onroerend goed is deze informatieplicht niet van toepassing.

De sanctie bij niet-naleving van de informatieplicht is de nietigheid van de overdracht!

Om uw onroerend goed te kunnen verkopen dient u dus te beschikken over de meest actuele gegevens omtrent de overstromingsgevoeligheid van uw eigendom. Indien u geïnteresseerde koper bent, heeft u eveneens belang u goed te informeren over het overstromingsrisico van het perceel dat u wenst te kopen.

Om de basisinformatie te bekomen bestaat sedert kort een interessante webapplicatie. Meer informatie kan u zelf terugvinden via www.geopunt.be.