Rookmelders verplicht

- Bart Van Baeveghem

Sinds 8 mei 2009 is het verplicht om correct geïnstalleerde optische rookmelders te installeren in alle nieuw te bouwen woningen en alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd en waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Bij de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw of de uitvoering van de renovatiewerken moet worden aangegeven waar de rookmelder of rookmelders zullen geplaatst worden. Eén rookmelder kan wel volstaan.

Huurwoningen waarvoor een nieuw huurcontract wordt afgesloten na 31 december 2012 moeten uitgerust moeten zijn met voldoende rookmelders.

‘Voldoende rookmelders’ betekent dat een zelfstandige woning (eengezinswoning, appartement of studio) op elke verdieping uitgerust moet zijn met minstens één rookmelder.

Vanaf 1 oktober 2014 moet, ongeacht de aanvangsdatum van het huurcontract, ook elke studentenkamer verplicht uitgerust zijn met een rookmelder, evenals elke gemeenschappelijke kookruimte in het studentenhuis.