Het belang van rechtsbijstand als verzekering

- Vincent Van Houtte

Op 2 oktober 2014 gaf ik een korte uiteenzetting over het belang van een goede rechtsbijstandsverzekering aan het personeel en klanten van Fintro Dendermonde. In deze bijdrage worden kort de belangrijkste aandachtspunten herhaald.

Vooralsnog is geen enkele rechtsbijstandsverzekering bij wet verplicht: zij behoort tot de facultatieve verzekeringscontracten. Hoewel u dus niet verplicht bent om een dergelijke verzekering te nemen, is het vaak nuttig om dat toch te doen.

Evenmin bestaat er een minimumdekking die bij wet opgelegd is aan de verzekeraars (zoals het geval is bij de 'BA motorrijtuigen'-polis op basis van de WAM), zodat de verschillende polissen die vandaag op de markt verkrijgbaar zijn, onderling sterk verschillen van elkaar en bovendien eenvoudig kunnen gewijzigd worden. Een juiste keuze maken is met andere woorden niet eenvoudig.

Een rechtsbijstandsverzekering kan dekking verlenen in volgende gevallen:
 • Een geschil zonder gerechtelijke procedure
  • Eerste advies van een advocaat
  • Bijstand van een advocaat in geval van een minnelijke regeling
 • de gerechtelijke procedure
  • Dagvaardingskosten
  • Kosten en ereloon van de advocaat
  • Kosten en ereloon van een technisch raadgever
  • Rechtsplegingsvergoeding ('RPV')
 • Worden niet gedekt
  • Strafrechtelijke sancties (bvb. geldboetes) of retributies
  • Schadevergoedingen (eventueel wel gedekt door andere polissen)
Lees uw polis er dus op na en vergewis u ervan dat all bovenstaande elementen gedekt worden door uw rechtsbijstandverzekering.

Vervolgens heb ik enkele voorbeelden aangehaald om aan te tonen dat de kosten van een gerechtelijke procedure vaak hoog kunnen oplopen, en dat in vele gevallen op een ogenblik waarop u zelf reeds getroffen bent door een tegenslag, hetgeen het voorschieten van deze kosten soms zelf onmogelijk maakt: van een verkeersongeval waarbij u slachtoffer bent, over een garantieprobleem bij aankoop van een bedrijfsvoertuig tot invaliditeit ten gevolge van een arbeidsongeval en zelfs een assisenzaak.

De kostprijs van een rechtsbijstandverzekering kan sterk gedrukt worden als u bespaart op elementen als een verhoogde interventiedrempel, een hoge vrijstelling (franchise) of een laag plafond van tussenkomst door de verzekeraar. Stel u bij elk van deze elementen de vraag of deze niet te hoog of te laag zijn en vraag uw makelaar wat de meerprijs is om deze te laten aanpassen aan uw noden.

Tenslotte dient u op te letten bij het aangaan van een rechtsbijstandverzekering die een aanvulling is op het hoofdcontract: immers is het niet onmogelijk dat uw verzekeraar initieel weigert dekking te verlenen, waarbij u de maatschappij dient te dagvaarden, bijgestaan door een advocaat die vergoed wordt door dezelfde maatschappij... Hoewel een advocaat ten allen tijde de onafhankelijkheid moet bewaren, ligt een dergelijke situatie gevoelsmatig vaak moeilijk. Een alleenstaande rechtsbijstandsverzekering biedt u de oplossing door onafhankelijk te zijn van het hoofdcontract.