Invordering van facturen

- Bart Van Baeveghem

Bij wet van 23 mei 2013 heeft de wetgever geregeld dat de ingebrekestelling door een advocaat, gerechtsdeurwaarder of vakbondsvertegenwoordiger de verjaring van een vordering kan stuiten.

Dat betekent dat een aanmaning door een advocaat ervoor kan zorgen dat er voor uw vordering een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen. Uw schuldenaar zal zich dus minder snel op verjaring kunnen beroepen om aan zijn schuld te ontkomen.

Belangrijk is dat de aanmaning door een incassokantoor de verjaring nĂ­et kan stuiten. In dat verband heeft het Grondwettelijk Hof op 10 december 2014 bevestigd dat dit onderscheid redelijk verantwoord is. (Grondwettelijk Hof nr. 181/2014, 10 december 2014)

Het is dus meer dan ooit bijzonder nuttig om voor de invordering van uw facturen beroep te doen op een advocaat.

Het is daarbij eveneens van belang dat u in uw contractvoorwaarden en factuurvoorwaarden de juiste clausules laat opnemen: Op die manier kunnen de aanmaningskosten van uw advocaat vaak zelfs volledig worden ten laste gelegd van de schuldenaar.