Ontbijtsessie 25 januari 2018

1

Ontbijtsessie

"Incasso van uw openstaande schuldvorderingen: IOS-update vs. gerechtelijke procedure"

Iedere handelaar wordt geconfronteerd met openstaande schuldvorderingen. U belt, mailt, schrijft al dan niet aangetekend, al dan niet met enig resultaat.

Vanaf 1 juli 2016 trad een wet in werking die B2B incasso van onbetwiste schulden buiten de rechtbank om regelt. Anderhalf jaar later kan een evaluatie gebeuren van de gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingsprocedures.

In deze ontbijtsessie staan wij stil bij de volgende aspecten:

  • Welke schuldvorderingen komen in aanmerking voor de IOS-procedure?
  • Hoe verloopt zo’n IOS-procedure?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van IOS-procedure en gerechtelijke procedure?
  • Cassatierechtspraak 12 oktober 2017 over gerechtskosten bij invorderingsprocedures

Wij overlopen samen met u deze topics en staan uiteraard te uwer beschikking om concrete vragen dienaangaande te beantwoorden.

Deze ontbijtsessie zal plaatsvinden op donderdag 25 januari 2018 in de seminariezaal van het Sportcomplex Meirdam, Sint-Onolfsdijk 12 te Dendermonde.

Programma

8u30 ontvangst met ontbijt en koffie

9u00 aanvang ontbijtsessie met volgende spreker:

    • mr. Toon DE BOECK, advocaat, OCMW-raadslid en voorzitter van de raad van bestuur van de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Arrondissement Dendermonde.

10u00 einde met gelegenheid tot vraagstelling en nabespreking

Deelname is gratis.

Graag bevestiging van uw aanwezigheid via e-mail (secretariaat@synergylaw.be ) vóór 22 januari 2018.

 

 

Met vriendelijke groet,

Isabelle SUY - Bart VAN BAEVEGHEM – Toon DE BOECK