Ontbijtsessie: Einde van de huur door ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring

1

Uitnodiging Ontbijtsessie

"Einde van de huur door ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring"

Wanneer een woning niet voldoet aan bepaalde kwaliteitsvereisten, dan kan zij ongeschikt of onbewoonbaar worden verklaard door de burgemeester. Dat gebeurt na een advies van de Wooninspectie.

In de praktijk veroorzaakt deze ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring vaak ook veel bijkomende problemen tussen de huurder en de verhuurder, terwijl hun gespannen relatie soms net de reden was waarom de huurder een controleonderzoek liet uitvoeren…

Er dient ook vastgesteld te worden dat sommige huurders deze procedures misbruiken om huurgelden in te houden.

In deze ontbijtsessie staan wij stil bij de volgende aspecten:

  • Wat is de rol van de huurder en verhuurder in het kader van een controleonderzoek?
  • Wat indien de burgemeester de woning ongeschikt of onbewoonbaar heeft verklaard? Kan u daartegen in beroep gaan?
  • Is er nog huurprijs verschuldigd?
  • Kan de huurder huurgelden met terugwerkende kracht terugvorderen?
  • Hoe kan de verhuurder zich best indekken tegen al te voortvarende acties van de huurder?
  • Welke sancties zijn er voor wie zich niet stoort aan een ongeschiktverklaring?

Wij overlopen samen met u deze en andere topics en staan uiteraard te uwer beschikking om concrete vragen dienaangaande te beantwoorden.

Deze ontbijtsessie zal plaatsvinden op donderdag 14 september 2017 in de seminariezaal van het Sportcomplex Meirdam, Sint-Onolfsdijk 12 te Dendermonde.

Programma

8u30 ontvangst met ontbijt en koffie

9u00 aanvang ontbijtsessie met volgende spreker:

    • mr. Bart Van Baeveghem, advocaat en praktijkassistent aan de vakgroep Metajuridica (burgerlijk recht en zakenrecht) aan de Ugent.

10u15 einde met gelegenheid tot vraagstelling en nabespreking

Deelname is gratis.

Graag bevestiging van uw aanwezigheid via e-mail (secretariaat@synergylaw.be ) voor 08 september 2017

Met vriendelijke groet,

Isabelle SUY - Bart VAN BAEVEGHEM – Toon DE BOECK