Ervaring

In deze vakgebieden hebben wij reeds opgetreden. Bent u voor onderneming of bent u particulier?

Ervaring

Personenrecht

Erkenning of net betwisting vaderschap?

Familierecht

Onderhoudsbijdrage?

Verkeersrecht

Overdreven snelheid? Een rood licht genegeerd? Rijden spijts verval?

Verzekeringsrecht

Betrokken in een auto-ongeval? Brandschade in huis?

Strafrecht

Slachtoffer van een inbraak?

Vennootschapsrecht

Wat indien een mede-zaakvoerder of -aandeelhouder niet meer meewil?

Huurrecht

Is de woning onbewoonbaar verklaard?

Strafrecht

U heeft vanwege de politie een oproeping voor verhoor ontvangen?

Verkeersrecht

Technische keuring verstreken? Rij- en rusttijden niet gerespecteerd?

Arbeidsrecht

Ontslag om dringende redenen?

Contractenrecht

Wil u in onderaanneming werken uitvoeren?

Huurrecht

Huurschade? Huurwaarborg?

Handelsrecht

eHeeft u een uitvinding gedaan?

Bouwrecht

De werken werden niet conform de overeenkomst uitgevoerd?

Huurrecht

Uw huurder betaalt niet (correct)?

Strafrecht

Wordt u bedreigd, gepest of gestalkt?

Invorderingen

Onbetaalde facturen?

Handelsrecht

Zou u graag uw merknaam beschermen?

Consumentenrecht

Onduidelijk contract?

Aanemingsrecht

Welke gebreken zijn zichtbaar en welke zijn verborgen?

Vastgoedrecht

Een woning kopen? Een woning verkopen?

Ondernemingsrecht

Algemene voorwaarden?

Verkeersrecht

Alcoholintoxicatie? Dronkenschap?

Consumentenrecht

Consumentenkrediet ondertekenen?

Familierecht

Echtscheiding? Einde van de relatie?

Consumentenrecht

Aankoop via internet, via postorder of op een beurs?

Strafrecht

Heeft u in uw jeugd een strafregister opgebouwd en zorgt dit nu voor problemen?

Familierecht

Wettelijke samenwonen?

Schenking

Wat indien u uw centen terugwil?

Jeugdrecht

U wil onderhoudsgeld voor uw kind(eren)?