Advocaten

Synergylaw is een netwerk van advocatenkantoren waarbij het geheel meer is dan de som van de delen. Elk kantoor behoudt binnen het geheel zijn eigen identiteit en kan door gedrevenheid en samenwerking een uitgebreider palet aan diensten aanbieden.

Isabelle Suy

Van jongs af aan ben ik sterk geïnteresseerd in de advocatuur. Het was dan ook een evidente keuze om na mijn middelbare studies rechten te studeren.

Tijdens mijn navolgende advocatenstage was ik vooral gebeten door de rechtstakken die verband hielden met het bedrijfsleven, zodat ik besloot om een Master na Master in Business Law te volgen.

Op kantoor behandel ik dan ook voornamelijk de zaken die bedrijfsgerelateerd zijn, zoals onder meer vennootschapsrecht, contractenrecht, (handels)huurrecht.

Ik ben tevens actief als redactielid van het Bestendig Handboek Huishuur en Handelshuur. Daarnaast treed ik, ingevolge mijn assistentschap bij het Studiecentrum Vastgoed- en Financieel Recht, regelmatig op als spreker op diverse studiedagen.

Bart Van Baeveghem

Ik ben advocaat sedert 2003. Ik deed als stagiair-medewerker ervaring op bij achtereenvolgens Stafhouder Hans De Meyer (Van Poucke-De Meyer-Mertens te Gent), Stafhouder Frans Baert (Baert & Vennoten te Gent) en Stafhouder Herman De Smedt (Dendermonde).

Sinds 2006 run ik mijn eigen kantoor (Suy & Van Baeveghem). Mijn focus is gericht op het vastgoedrecht in de ruime zin. Horen daarbij: contractenrecht (koop-  huur-vastgoedmakelaarsovereenkomsten), maar ook stedenbouwrecht en goederenrecht (o.a. problematieken van erfdienstbaarheden).

Sedert 2003 ben ik ook deeltijds verbonden aan de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent als (praktijk)assistent goederenrecht.

Ik realiseerde de voorbije jaren publicaties in diverse juridische tijdschriften, voornamelijk met betrekking tot contracten van vastgoedbemiddeling.

Ik ben co-auteur van diverse juridische uitgaven, waaronder het geannoteerd Burgerlijk Wetboek van Die Keure en de Uitgave Wet en Duiding Huur (Larcier) en Wet en Duiding Erfdienstbaarheden (Larcier).

Ik spreek regelmatig op diverse juridische lezingen, studiedagen, seminaries en webinars (o.a. voor UGent, CIB-Vlaanderen, VIVO, ESCALA, Wolters-Kluwer, Lexdura, Pareto) en ben docent in de opleiding Vastgoedmakelaar bij Opleidingscentrum Syntra Asse.

Annelies Maes

In juni 2016 studeerde ik met onderscheiding af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent.

Tijdens mijn studies kregen het burgerlijk recht en strafrecht mijn bijzondere aandacht.

Mijn masterproef kaderde binnen het burgerlijk recht, en meer specifiek het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in schoolverband. Aan de hand van empirisch onderzoek werden de verwachtingen van ouders, leerkrachten en directieleden inzake de afwikkeling van een schoolongeval getoetst aan het vigerend recht.

Binnen het kantoor ben ik voornamelijk actief in vastgoedrecht, contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht, verkeersrecht, strafrecht en bijstand bij politieverhoor (Salduz).