Bijdrage Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2019

1

Mr. VAN BAEVEGHEM had de eer om te mogen meewerken aan de 28ste rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters uitgave 2019.

Samen met Prof. dr. Annelies WYLLEMAN en Doctoraatsassistente mevrouw Charlotte WILLEMOT, werkte hij mee aan de versie 2019 "Capita Selecta Appartementsrecht 2019".

Daarin werd een overzicht gegeven van de recente hervorming van het appartementsrecht, waaronder de voornaamste procedurele wijzigingen, de nieuwe autonome bevoegdheid voor de syndicus, het statuut van de voorlopige bewindvoerder en de vordering tot wijziging van de verdeling van de aandelen en lasten. Eveneens behandeld werden de eenzijdige wijziging van de statuten door de bouwpromoter, de afslanking en aandikking van de statuten en de mogelijke exclusieve gebruiksrechten op de gemeenschappelijke delen.

Ook de nieuwigheden inzake besluitvorming werden in de bijdrage uitgebreid behandeld.

Er werd stilgestaan bij de nieuwe drietrapsregeling voor de bijeenroeping van de algemene vergadering, de (on)mogelijkheid tot uitbetaling van presentiegelden aan de mede-eigenaars, de vernietiging of wijziging van een beslissing van de algemene vergadering en de beslissing tot afbraak en heropbouw werden uitgebreid becommentarieerd.

Tot slot behandelt de bijdrage ook de mogelijkheid tot uithuiszetting van een asociale bewoner die eigenaar is in de vereniging van mede-eigenaars.

Deze en andere bijdragen van de Rechtskroniek voor de Vrede- en Politierechters 2019 zijn uitgegeven bij uitgeverij Die Keure in een editoraat van P. DE COCK en M. DAMBRE.