Samen werken is uw zaak versterken.

Synergylaw is een netwerk van advocatenkantoren waarbij het geheel meer is dan de som van de delen. Elk kantoor behoudt binnen het geheel zijn eigen identiteit en kan door gedrevenheid en samenwerking een uitgebreider palet aan diensten aanbieden.

Wie wij zijn

 • Liesje Wermoes

  Voorkeurmateries:

  • Arbeids- en Sociaal zekerheidsrecht
  • Verbintenissenrecht (aansprakelijkheidsrecht + overeenkomsten)
  • Familierecht

  Tom Mespreuve

  Voorkeurmateries:

  • Handels- en economisch recht
  • Vennootschapsrecht
  • Estate Planning (Vermogensplanning)
  • Strafrecht

  Hanne Pollet

  Voorkeurmateries:

  • Handelsrecht
  • Contractenrecht
  • Vennootschapsrecht

 • Jeroen Lison

  Voorkeurmateries:

  • Handelsrecht
  • Contractenrecht
  • Vennootschapsrecht

  Sofie Bruyland

  Voorkeurmateries:

  • Familie- en jeugdrecht
  • Handelsrecht
  • Europees recht

  Toon De Boeck

  Voorkeurmateries:

  • Strafrecht
  • Contractenrecht (particulier en KMO)
  • Schadedossiers (verkeer – verzekeringen – bouw)

 • Vincent Van Houtte

  Voorkeurmateries:

  • Intellectuele eigendom (merken, octrooien, domeinnamen)
  • Contractenrecht
  • Handelsrecht

  Filip Vanhastel

  Voorkeurmateries:

  • Handelsrecht
  • Contractenrecht
  • Aannemings- en vastgoedrecht

  Bart Van Baeveghem

  Voorkeurmateries:

  • Vastgoedrecht
  • Contractenrecht
  • Stedenbouw (water- en bodemwetgeving)
 • Cherelle Bulté

  Voorkeurmateries:

  • Strafrecht
  • Consumentenrecht
  • Handelsrecht

  Isabelle Suy

  Voorkeurmateries:

  • Handels- en contractenrecht
  • Strafrecht
  • Familie- en jeugdrecht

nieuws

Overdracht familiale ondernemingen in Vlaanderen

- Tom Mespreuve

In het Vlaamse Gewest geldt er sinds 1 januari 2012 een nieuwe gunstregeling voor overdrachten van familiale ondernemingen en vennootschappen. De bedoeling van deze nieuwe regeling is om ondernem…

Schenken met een gerust gemoed, het kan!

- Tom Mespreuve

In het kader van vermogensplanning is de ‘schenking’ een bijzonder bruikbaar en flexibel instrument. Weliswaar lijkt de modale burger er toch enige bezorgdheid op na te houden om, zonder meer, ee…

Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag

- Liesje Wermoes

Ontslagmotivering en kennelijk onredelijk ontslag