Tijdelijke onbereikbaarheid via e-mail

kantoor

Sinds donderdagmiddag omstreeks 12u heeft de firma die het domein synergylaw.be beheert, problemen met een aantal servers, hetgeen zich vrijdag heeft verdergezet in een onbereikbaarheid van onze website en e-mailadressen. Hoewel op dit ogenblik alles opgelost lijkt te raken, is het technisch niet mogelijk om te verifiëren of er e-mails verloren gegaan zijn in deze periode. Indien u geen ontvangstbevestiging of antwoord heeft ontvangen op een e-mail die in deze 'verdachte' periode werd verzonden, gelieve deze dan een tweede maal aan ons te bezorgen. Gelukkig is onze bereikbaarheid via telefonie, fax en postduif niet onderbroken.

Terbeschikkingstelling van werknemers

recht

Met de programmawet van 27 december 2012, in werking getreden op 10 januari 2013, heeft de wetgever het bestaande verbod op terbeschikkingstelling van werknemers aan andere gebruikers opnieuw strenger gemaakt.

Het is in België reeds enige tijd verboden om, buiten enkele specifieke en weinig toegepaste uitzonderingen en buiten de wettelijk geregelde uitzendarbeid, werknemers ter beschikking te stellen aan derden die daarover een deel van het werkgeversgezag uitoefenen (Wet dd. 24 juli 1987).

Kantoor Dendermonde: wijziging van bankgegevens

kantoor

Advocatenkantoor Suy, Van Baeveghem en Van Houtte wijzigt met ingang vanaf 1 februari 2013 van bank, zodat de rekeningnummers van de kantoor- en derdenrekening gewijzigd zijn. De gegevens op de website werden geüpdated op 5 februari 2013.

Nieuwe gegevens:
Kantoorrekening: BE18 1430 8530 7965
Derdenrekening: BE87 1430 8531 0894
BIC Fintro: GEBABEBB

Door een vergissing werden op 5 februari 2013 de nieuwe rekeningnummers correct aangepast op de kantoorpagina, maar verkeerd weergegeven in dit nieuwsbericht. Dit euvel werd hersteld op 26 februari 2013.

Kantoor Asse: wijziging van adresgegevens

kantoor

Advocatenkantoor Lison & Wermoes verhuist op 1 september 2012 naar een eigen kantoorruimte, zodat de adresgegevens wijzigen.

Nieuwe gegevens:
Edingsesteenweg 75
1730 Asse.

Ontbijtsessie: Invorderen van facturen

evenement

Advocatenkantoor Suy, Van Baeveghem en Van Houtte organiseert voor het eerst in Dendermonde een korte uiteenzetting voor het publiek. Als vorm werd gekozen voor een 'ontbijtsessie', en dit specifiek gericht op ondernemers met als onderwerp 'invorderen van facturen'.
Wanneer facturen onbetaald blijven, kan dit ernstige gevolgen hebben voor iedere onderneming. Deze sessie zal kort en bondig een overzicht geven van de manieren om problemen te voorkomen en indien nodig op te lossen.
Lees meer hier.

Synergylaw: advocaten slaan de handen in elkaar

kantoor

Advocatenkantoor Lison & Wermoes en Advocatenkantoor Suy, Van Baeveghem en Van Houtte slaan de handen in elkaar onder de naam Synergylaw en vormen samen een netwerk van 8 advocaten op 2 locaties te Asse en Dendermonde.

Nieuwe Wet Consumentenkrediet

recht

Vlak voor de ontbinding van het Parlement werd op de valreep de Wet van 13 juni 2010 tot wijziging van de Wet van 12 juni 1991 op het Consumentenkrediet goedgekeurd. Deze Wet is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2010 en zij treedt in werking op 1 december 2010.

Appartementsmede-eigendom gewijzigd

recht

De nieuwe wet op de appartementsmede-eigendom dd. 2 juni 2010 (officieel 'teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken') werd gepubliceerd in het Belgisch staatsblad van 28 juni 2010, zodat de nieuwe regels van toepassing zullen zijn vanaf 1 september 2010.

Bemiddelingskosten van de makelaar

recht

Met een recente aanpassing aan de Woninghuurwet heeft de wetgever een einde willen stellen aan een praktijk die er in bestond dat de eigenaar van een huurpand die beroep deed op een vastgoedmakelaar, deze bemiddelingskosten doorrekende aan de huurder.

De nieuwe marktpraktijkenwet

recht

Deze nieuwe wet zal in werking treden op 12 mei 2010 en zal van dan af de wet op de handelspraktijken en bescherming van de consument uit 1991 vervangen.

Nieuw: de starters-bvba (S-BVBA)

recht

Op 26 januari 2010 werden verschillende wijzigingen in het vennootschapsrecht gepubliceerd in het kader van de toevoeging van een nieuwe vennootschapsvorm, 'startersbvba' genoemd.

Over wettelijke en andere intresten

recht

Het concept 'intrest' is genoegzaam gekend in de financiële sector, doch in een juridisch kader wordt vaak gezondigd tegen de omschrijving van de toepasselijke intrestvoet en de berekening van de intrest.

Beslagbaarheid van het loon

recht

In principe staat een schuldenaar met zijn gehele vermogen in voor alle openstaande schulden.